Werkzaam in heel Nederland | 0486831713 (tel. bereikbaar ma-vrij van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 15:00 uur) | info@vanbeekexpertise.nl
Home » Works » Woningstoffering

Woningstoffering Expertise | Overeenkomst en geschillen

Van Beek expertise verzorgt tevens expertises op het gebied van woningstoffering.

Zo kunnen wij worden ingezet ter beoordeling van reclamaties op het gebied van zachte vloerbedekking, harde vloerbedekking zoals linoleum, marmoleum en vinyl. Verder verzorgen wij expertises op het gebied van woningtextiel, rolgordijnen, multishades en zelfs op het gebied van shutters.

Voor wat betreft de woningstoffering gelden evenals voor andere expertisegebieden ook normen als het gaat om de verwerking, materiaaleigenschappen en duurzaamheid. Daarnaast gelden er vanzelfsprekend normen waaraan goed vakmanschap dient te voldoen en die min of meer als gebruikelijk worden geacht binnen de complete woninginrichting.

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling

Woningstoffering expertise

Zo is voor de verwerking van materialen als linoleum en marmoleum een grote mate van vakmanschap nodig om het materiaal juist en volgens geldende maatstaven te kunnen verwerken. Over het algemeen zien we de verwerking van dergelijke vloeren dan ook uitgevoerd door specialisten omdat de verwerking niet bepaald eenvoudig te noemen is en de nodige oefening, kennis en ervaring vraagt van de woning- en of projectstoffeerder. Daarbij is vanzelfsprekend niet alleen het uiteindelijke materiaal belangrijk maar met name de voorbewerking om tot een optimaal resultaat te kunnen komen.

Zo zal bijvoorbeeld de voorbewerking van de ondervloer juist uitgevoerd dient te zijn om bij de verwerking van harde vloerbedekking tot een optimaal resultaat te kunnen komen. Dienen speciale gereedschappen op de juiste wijze te worden toegepast en dient ook de eindafwerking vanzelfsprekend in lijn te liggen met hetgeen men van goed vakmanschap kan en mag verwachten.

Meningsverschillen in overeenkomsten omtrent woningstoffering

Als direct na de verwerking nog alles prima lijkt te verlopen tussen partijen kan het vanzelfsprekend ook voor komen dat na enige tijd alsnog discussie ontstaan omtrent bepaalde eigenschappen of tekortkomingen. Als de afhandeling van een garantieclaim onverhoopt alsnog tot een impasse leidt tussen partijen dan kan een onafhankelijke expertise wellicht snel uitkomst bieden.

De experts van Van Beek expertise zijn allen opgeleid en hebben gedurende hun opleiding en latere carrière ruimschoots voldoende ervaring binnen de specifieke vakgebieden opgedaan. Van meubel tot vloer, of zelfs van badkamer tot keuken, of van rolgordijn tot bed. Voor de uitvoering van expertises op het gebied van de genoemde vakgebieden bent u bij Van Beek expertise aan het juiste adres.

Onze onafhankelijke deskundigen bezitten naast de specifieke vakkennis veel kennis en ervaring op het gebied van klachtbehandeling en klachtbemiddeling op een hoog niveau.

Interesse in expertise omtrent de woningstoffering?

Is er sprake van een geschil dat betrekking heeft op woningstoffering, dan kan een onafhankelijke expertise uitgevoerd door een van de experts van Van Beek expertise duidelijkheid verschaffen in de rechtspositie van partijen. Wij onderzoeken de schuldvraag en bieden partijen aan de hand van een zeer uitgebreid en overzichtelijk expertiserapport meer duidelijkheid. Neem contact op via 0486-831713 of stuur een mail naar: info@vanbeekexpertise.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling

Enkele van onze opdrachtgevers:

Logo_rechtspraak geschillencommissie SRK arag anker achmea das loyens en loeff offermans CNV