Werkzaam in heel Nederland | 0486831713 (tel. bereikbaar ma-vrij van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 15:00 uur) | info@vanbeekexpertise.nl
Home » Works » Meubelen

Klachten over uw meubels?

Heeft u klachten over uw nieuwe meubels na levering? Heeft u te maken met beschadigde meubels of zijn er andere problemen rondom de aankoop van meubels? Wij zijn een onafhankelijk expertise- en adviesbureau dat optreedt als expert bij geschillen tussen consumenten en meubelondernemers, of tussen meubelondernemers onderling.

Bent u niet tevreden over uw meubelen na levering? Heeft u een klacht en komt u er samen met de wederpartij niet uit en wenst u duidelijkheid met betrekking tot de ingenomen standpunten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan voor een onafhankelijke meubelexpertise of onafhankelijke projectbegeleiding bij Van Beek Expertise. U kunt ook direct een opdracht indienen voor een klacht-expertise/deskundigenonderzoek.

Offerte aanvragen Opdracht klacht-expertise

Bij klachten over uw meubels kunt u terecht bij Van Beek Expertise
Neem bij klachten over uw meubels contact met ons op

Realistische eisen voor zitmeubelen

Veel van de klachten die wij behandelen, hebben betrekking op zitmeubelen. Zitmeubelen worden vaak intensief gebruikt en moeten daarom aan diverse eisen en wensen voldoen. Niet alleen comfort en afwerking zijn belangrijk, maar ook andere optische aspecten spelen een rol. Het is echter belangrijk om realistische eisen te stellen, zowel wat betreft de prijsklasse als de eigenschappen van het toonzaalmodel. “What you see is what you get” blijkt namelijk vaak van toepassing te zijn op geschillen.

Natuurlijk mogen er wel degelijk eisen gesteld worden aan zitmeubelen en gelukkig zijn er Europese normen vastgelegd om discussies achteraf zoveel mogelijk te voorkomen. Zo zijn er verschillende normen waaraan bijvoorbeeld meubelstof, leder en kunstleder moeten voldoen en zijn de technische specificaties vaak te vinden op de achterzijde van de stalen in een winkel.

Aankooptraject en communicatie bij klachten over zitmeubelen

Naast de geldende normen blijkt dat klachten vaak terug te voeren zijn op het aankooptraject. Hoe is de informatieoverdracht tussen partijen verlopen en wat is het reële verwachtingspatroon van de consument? Regelmatig behandelen wij zaken waarbij er sprake is van onjuiste of gebrekkige communicatie tijdens het aankooptraject. Gemaakte afspraken zijn onvoldoende gedocumenteerd, wat het lastig maakt om ze als bewijslast op te voeren in een eventuele procedure. Hierdoor eindigen veel van deze discussies in een patstelling, waarbij de expert en de jurist en/of rechter duidelijkheid moeten verschaffen over zowel de technische als de juridische aspecten.

Klacht over uw bank? Schakel een expert in
Een beige bank in de woonkamer

Onafhankelijk oordeel klachten meubels

Heeft u een klacht over een bank of beschadigde meubels? Loopt de communicatie niet zoals u wenst en is er een geschil ontstaan? Als onafhankelijke expert kunnen wij duidelijkheid verschaffen over de rechtspositie van partijen. Wij onderzoeken de schuldvraag en stellen aan de hand van een uitgebreid en overzichtelijk expertiserapport een helder advies op. Wij laten u niet gefrustreerd met uw klachten over meubels na levering zitten.

Professionele afhandeling

Ons expertisegebied is breed en omvat ook de meubelindustrie, waar we deskundigen in dienst hebben met uitgebreide vakkennis en bekendheid met de procedures binnen dit vakgebied. Onze meubeldeskundigen onderzoeken de oorzaak van de klachten en behandelen de kwestie.

Dankzij onze uitgebreide ervaring in de meubelbranche, met name in een top-level serviceorganisatie, zijn wij in staat om als professionele gesprekspartner op te treden en met onze technische deskundigheid duidelijkheid te verschaffen bij vastgelopen conflicten. Van Beek heeft de afgelopen jaren duizenden klachten beoordeeld, begeleid en afgehandeld. Graag stellen wij onze deskundigheid ook aan u ter beschikking.

Offerte aanvragen Opdracht klacht-expertise

Neem contact op voor meer informatie

Bij geschillen over de kwaliteit van meubelen kan een onafhankelijke expertise uitgevoerd door een van de experts van Van Beek Expertise duidelijkheid verschaffen over de rechtspositie van de betrokken partijen. Wij onderzoeken de schuldvraag en bieden aan de hand van een gedetailleerd en overzichtelijk expertiserapport meer duidelijkheid. Neem contact op via 0486-831713 of stuur een e-mail naar e-mail, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Enkele van onze opdrachtgevers:

Logo_rechtspraak geschillencommissie SRK arag anker achmea das loyens en loeff offermans CNV