Werkzaam in heel Nederland | 0486831713 | info@vanbeekexpertise.nl
Home » Works » Meubelen

Meubelen

Veel klachten die wij behandelen hebben betrekking  op zitmeubelen. Zitmeubelen krijgen ook natuurlijk nogal wat te verduren en moeten derhalve aan veel verschillende eisen en wensen voldoen. Hoge eisen worden niet alleen gesteld aan zaken als comfort en afwerking, maar ook ten aanzien van optische gebruiksverschijnselen. Welke eisen zijn dan reëel te noemen wanneer deze worden afgezet tegen de prijsklasse en welke eisen zijn reëel gelet op bijvoorbeeld de eigenschappen van naar het toonzaalmodel? “What you see is what you get”, is een gegeven die nogal eens op geschillen van toepassing blijkt te zijn.

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling

Toch mogen er natuurlijk wel degelijk eisen aan een zitmeubel gesteld worden en gelden gelukkig in die zin normen die Europees zijn vastgelegd om discussies achteraf zoveel mogelijk te voorkomen. Zo gelden diverse normen waaraan bijvoorbeeld meubelstof, leder en kunstleder dient te voldoen en zijn de technische specificaties vaak al op de achterzijde van de stalen in een winkel na te gaan.

Los van de geldende normen blijken klachten helaas vaak terug te voeren te zijn op het aankooptraject. Hoe is de informatieoverdracht tussen partijen verlopen.
In hoeverre is bij de consument een reëel verwachtingspatroon ontstaan?
Regelmatig behandelen wij zaken waarbij sprake is van een onjuiste of gebrekkige communicatie tijdens het aankooptraject. Gemaakte afspraken zijn over en weer onvoldoende gedocumenteerd en zijn derhalve vaak lastig op te voeren als bewijslast in een eventuele procedure. Het moge duidelijk zijn dat veel van dergelijke discussies eindigen in een patstelling waarbij de expert en de jurist en/of rechter duidelijkheid aan partijen dient te verschaffen over enerzijds de technische aspecten en anderzijds de juridische aspecten.

Mede door de jarenlange ervaring die is opgedaan binnen de meubelbranche en met name binnen een serviceorganisatie op topniveau, kunnen wij als professionele gesprekspartner en met de grote mate van technische deskundigheid altijd duidelijkheid verschaffen in vastgelopen conflicten. De afgelopen jaren werden duizenden klachten door Van Beek beoordeeld, begeleid en afgehandeld. Graag stellen wij onze deskundigheid ook aan u ter beschikking.

Is er sprake van een geschil dat betrekking heeft op de kwaliteit van meubelen, dan kan een onafhankelijke expertise uitgevoerd door een van de experts van Van Beek expertise duidelijkheid verschaffen in de rechtspositie van partijen. Wij onderzoeken de schuldvraag en bieden partijen aan de hand van een zeer uitgebreid en overzichtelijk expertiserapport meer duidelijkheid. Neem contact op via 0486-831713 of stuur een mail naar: info@vanbeekexpertise.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling