Werkzaam in heel Nederland en België | 0486831713 | info@vanbeekexpertise.nl
Home » Works » Tuinen

Tuinen

De tuin vormt voor velen een belangrijk en steeds belangrijker onderdeel van het wonen. Het veranderende klimaat zorgt er daarnaast voor dat we steeds meer en vaker in de tuin verblijven. We kunnen vaststellen dat de investeringen die worden gedaan in de tuin toenemen om de tuin als verlengstuk van het wonen te beschouwen.

De aanleg van een tuin is vrij complex en de kennis van een gemiddelde consument met betrekking tot ontwerpen, aanleggen en onderhoud is meestal zeer beperkt. Veel consumenten kiezen er dan ook de tuin of een gedeelte ervan bij voorkeur te laten aanleggen door een hovenier, tuinman, stratenmaker of klusjesman.

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling

Helaas kan het echter voor komen dat tijdens, gedurende of na afronding van het tuinproject onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Voldoet datgene dat is geleverd en de werkzaamheden die zijn uitgevoerd aan de reële eisen of voorwaarden die men op grond van de koopovereenkomst had kunnen en mogen verwachten.

Wanneer tijdens of na de ontwerpfase en/of aanleg van de tuin, bestrating, erfafscheiding, etc. een verschil van inzicht ontstaat tussen opdrachtgever en uitvoerder, kan het wenselijk zijn om een onafhankelijk oordeel te vragen van een onafhankelijk deskundige op het gebied van tuinen. U kunt een beroep doen op Van Beek expertise voor een onafhankelijk advies of expertise.

Onze tuindeskundigen zijn deskundig op het gebied van tuinarchitectuur, GPS-meting (zeer nauwkeurig inmeten of “terug meten” van tuinen op basis van GPS), beplanting, bestrating, erfafscheiding, kwaliteitsissues inzake uitgevoerde werkzaamheden of geleverde producten en materialen, (zwem)vijvers, vlonders.
Desgewenst kunnen de tuindeskundigen van Van Beek expertise kunnen ook gedurende de werkzaamheden danwel na oplevering een onafhankelijke controle uitvoeren ten aanzien van het op te starten, het lopende of reeds afgeronde project. Vraag nu via het offerteformulier om een vrijblijvende prijsopgave voor een onafhankelijke tuinexpertise of onafhankelijke projectbegeleiding.

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling