Werkzaam in heel Nederland | 0486831713 (tel. bereikbaar ma-vrij van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 15:00 uur) | info@vanbeekexpertise.nl
Home » Works » Tuinen

Klachten over uw tuin?

Bij klachten over uw net aangelegde tuin kunt u terecht bij Van Beek Expertise. Wij zijn een onafhankelijk expertise- en adviesbureau en treden op als expert bij de beoordeling van klachten en geschillen die zijn ontstaan tussen consumenten en ondernemers of tussen ondernemers onderling. Een van onze expertisegebieden is de groensector. We hebben goede tuindeskundigen in dienst die over bovengemiddelde vakkennis beschikken en op de hoogte zijn van procedures binnen hun vakgebied. Onze tuindeskundigen houden zich bezig met de schuldvraag en onderzoeken de kwestie.

Heeft u klachten over uw tuin, nadat deze nieuw is aangelegd door een hoveniersbedrijf? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan voor een onafhankelijke tuinexpertise of onafhankelijke projectbegeleiding. U kunt ook direct een opdracht indienen bij Van Beek Expertise voor een klacht-expertise / deskundigenonderzoek.

Offerte aanvragen Opdracht klacht-expertise

De tuin als verlengstuk van het wonen

De tuin vormt voor velen een steeds belangrijker onderdeel van het wonen. Het veranderende klimaat zorgt er daarnaast voor dat we steeds vaker in onze tuinen verblijven. We kunnen vaststellen dat de investeringen die worden gedaan voor de tuin toenemen om het buitengedeelte als verlengstuk van het wonen te beschouwen. De aanleg van een tuin is vrij complex en de kennis van een gemiddelde consument met betrekking tot ontwerpen, aanleggen en onderhoud is meestal zeer beperkt. Veel consumenten kiezen er dan ook voor om de tuin of een gedeelte ervan bij voorkeur te laten aanleggen door een hovenier, tuinman, stratenmaker of klusjesman.

Bij wie moet ik zijn als de maatvoering van mijn tuin niet goed is?

Helaas kan het echter voorkomen dat tijdens, gedurende of na afronding van het tuinproject onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot de nakoming van de gesloten overeenkomst tussen de partijen. Voldoet datgene dat is geleverd en de werkzaamheden die zijn uitgevoerd aan de reële eisen of voorwaarden die men op grond van de koopovereenkomst had kunnen en mogen verwachten? Wanneer de aannemer zijn werk niet goed heeft gedaan in uw tuin, kunt u een klacht indienen bij Van Beek Expertise.

Onafhankelijk oordeel

Wanneer tijdens of na de ontwerpfase en/of aanleg van de tuin, bestrating, erfafscheiding, etc. een verschil van inzicht ontstaat tussen opdrachtgever en uitvoerder, kan het wenselijk zijn om een onafhankelijk oordeel te vragen van een onafhankelijk deskundige op het gebied van tuinen. U kunt een beroep doen op ons adviesbureau voor een onafhankelijk advies of expertise. Van belang is dat de klachtomschrijving duidelijk wordt geformuleerd in de opdracht en dat de wederpartij van deze klachtomschrijving op de hoogte is.

Deskundigenonderzoek

Het verloop van het deskundigenonderzoek gaat als volgt: de focus ligt op de technische achtergrond van de problematiek, indien noodzakelijk verzoek tot meer informatie, hoor en wederhoor wordt toegepast, mogelijkheid tot bemiddeling en een schikkingsovereenkomst en tot slot kan een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden. Nadat het onderzoek is afgerond wordt binnen enkele weken een uitgebreid expertiserapport verzonden. Ons deskundigenonderzoek is altijd 100% onafhankelijk.

Offerte aanvragen Opdracht klacht-expertise

klachten tuin

Tuindeskundigen

Onze tuindeskundigen zijn deskundig op het gebied van tuinarchitectuur, gps-meting (zeer nauwkeurig inmeten of “terug meten” van tuinen op basis van GPS), beplanting, bestrating, erfafscheiding, kwaliteitsissues inzake uitgevoerde werkzaamheden of geleverde producten en materialen, (zwem)vijvers, vlonders.

Onafhankelijke controle

Desgewenst kunnen onze tuindeskundigen gedurende de werkzaamheden danwel na oplevering een onafhankelijke controle uitvoeren ten aanzien van het op te starten, het lopende of reeds afgeronde project. Vraag nu via het offerteformulier om een vrijblijvende prijsopgave voor een onafhankelijke tuinexpertise of onafhankelijke projectbegeleiding.

Offerte aanvragen Opdracht klacht-expertise

Enkele van onze opdrachtgevers:

Logo_rechtspraak geschillencommissie SRK arag anker achmea das loyens en loeff offermans CNV

Neem contact op voor meer informatie

Heeft u een vraag over wat we in uw situatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op, we staan u graag te woord. Contact opnemen kan door te bellen naar 0486-831713 of een e-mail te sturen naar info@vanbeekexpertise.nl. Of vraag een vrijblijvende offerte aan via het formulier op de website. Vervolgens komen we zo snel mogelijk bij u terug.

Naast klachten over tuinen, zijn we ook gespecialiseerd in klachten over keukens en badkamers.