Werkzaam in heel Nederland en België | 0486831713 | info@vanbeekexpertise.nl
Home » Works » Badkamers

Badkamer Expertise | Overeenkomsten en geschillen

Het installeren van een badkamer is over het algemeen een intensief en complex project. Te beginnen bij de advisering, het ontwerp, de offerte, de overeenkomst en de uiteindelijke uitvoering. Bij aanvang van de werkzaamheden zal men bij bestaande bouw beginnen met het uitbreken van oude materialen en voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voor de nieuwe badkamer, het leggen van leidingen, afvoeren, elektra, verlichting, stucwerk of tegelwerk. Zowel bij deze werkzaamheden alsook bij de montage en afwerking van de badkamer kunnen vanzelfsprekend tussen partijen discussiepunten ontstaan.

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling

Meningsverschillen in overeenkomsten omtrent de plaatsing van een badkamer

Het kan voorkomen dat er een verschil van inzicht ontstaat tussen partijen omtrent hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Ook kan men van mening verschillen over het te verwachten afwerkingsniveau of eigenschappen van toegepaste materialen. Er kunnen vragen ontstaan met betrekking tot installatienormen of over de wijze van installeren.
Onze experts hebben een uitgebreide kennis van badkamers, de installatie, toleranties en materiaaleigenschappen. Van Beek expertise kan worden ingeschakeld indien partijen een onafhankelijk waardeoordeel wensen inzake een lopend geschil. Wij kunnen in de meest voorkomende gevallen duidelijkheid verschaffen omtrent een eventuele schuldvraag en zo mogelijk een beter inzicht geven in tot de rechtspositie van betrokken partijen. Vanzelfsprekend hebben wij geen belang bij de uitkomst van ons onderzoek en zullen onze expertises dan ook te allen tijde naar beste eer en geweten en op basis van onze specifieke kennis en ervaring uitvoeren.

Badkamers: technisch advies en de oplossing van geschillen

Voldoet de badkamer aan hetgeen men redelijkerwijs op grond van de koopovereenkomst kan en mag verwachten, met andere woorden, is de badkamer conform te noemen? Is er sprake van een gebrekkige montage c.q. installatie? Bezitten toegepaste materialen eigenschappen die als een gebrek dienen te worden beschouwd of is er wellicht sprake van een schade die het directe gevolg is van onderhoud en reiniging? Wij beantwoorden de schuldvraag onafhankelijk en zullen zo mogelijk een technische advies formuleren zodat partijen in de gelegenheid gesteld worden alsnog tot een oplossing van een geschil te kunnen komen.

Interesse in expertise omtrent de plaatsing van een badkamer?

Is er sprake van een geschil met betrekking tot het leveren en/of plaatsing van een badkamer, dan kan een onafhankelijke expertise uitgevoerd door een van de experts van Van Beek expertise duidelijkheid verschaffen in de rechtspositie van partijen. Wij onderzoeken de schuldvraag en bieden partijen aan de hand van een zeer uitgebreid en overzichtelijk expertiserapport meer duidelijkheid. Neem contact op via 0486-831713 of stuur een mail naar: info@vanbeekexpertise.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling

badkamer expertise