Werkzaam in heel Nederland | 0486831713 (tel. bereikbaar ma-vrij van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 15:00 uur) | info@vanbeekexpertise.nl
Home » Works » Badkamers

Klachten over uw badkamer?

Bij klachten over uw badkamer na een verbouwing kunt u een beroep doen op Van Beek Expertise. Wij zijn een onafhankelijk expertise- en adviesbureau en zijn expert op het gebied van de technische onafhankelijke beoordeling van klachten en geschillen die zijn ontstaan tussen consumenten en ondernemers of tussen ondernemers onderling. Badkamers is een van onze expertisegebieden. Wij onderzoeken de schuldvraag en bieden partijen aan de hand van een zeer uitgebreid en overzichtelijk expertiserapport meer duidelijkheid.

Bent u niet tevreden over de afwerking van uw nieuw opgeleverde badkamer en heeft u klachten? Dien meteen een opdracht in bij Van Beek Expertise voor een klacht-expertise / deskundigenonderzoek. Mocht u eerst een prijsopgave willen ontvangen, vraag dan een vrijblijvende offerte aan via de website.

 

Offerte aanvragen Opdracht klacht-expertise

klacht badkamer

Nieuwe badkamer bouwen

Het installeren van een badkamer is over het algemeen een intensief en complex project. Te beginnen bij de advisering, het ontwerp, de offerte, de overeenkomst en de uiteindelijke uitvoering. Bij aanvang van de werkzaamheden zal men bij bestaande bouw beginnen met het uitbreken van oude materialen en voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voor de nieuwe badkamer. Het leggen van leidingen, afvoeren, elektra, verlichting, stucwerk of tegelwerk. De (inbouw) douchecabine, het toilet en bad installeren en de wastafels plaatsen. Zowel bij deze werkzaamheden alsook bij de montage en afwerking van de badkamer kunnen vanzelfsprekend tussen partijen discussiepunten ontstaan.

Verschil van inzicht

Het kan voorkomen dat er een verschil van inzicht ontstaat tussen partijen omtrent hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Ook kan men van mening verschillen over het te verwachten afwerkingsniveau of eigenschappen van toegepaste materialen. Er kunnen vragen ontstaan met betrekking tot installatienormen of over de wijze van installeren.

Onafhankelijk waardeoordeel

Onze experts hebben een uitgebreide kennis van badkamers, de installatie, toleranties en materiaaleigenschappen. Van Beek Expertise kan worden ingeschakeld indien partijen een onafhankelijk waardeoordeel wensen inzake een lopend geschil. Wij kunnen in de meest voorkomende gevallen duidelijkheid verschaffen omtrent een eventuele schuldvraag en zo mogelijk een beter inzicht geven tot de rechtspositie van de betrokken partijen. Vanzelfsprekend hebben wij geen belang bij de uitkomst van ons deskundigenonderzoek en zullen onze expertises dan ook te allen tijde naar beste eer en geweten en op basis van onze specifieke kennis en ervaring uitvoeren.

Offerte aanvragen Opdracht klacht-expertise

badkamer niet goed opgeleverd

Technisch advies

Voldoet de badkamer aan hetgeen men redelijkerwijs op grond van de koopovereenkomst kan en mag verwachten, met andere woorden: is de badkamer conform de eisen te noemen? Is er sprake van een gebrekkige montage c.q. installatie? Bezitten toegepaste materialen eigenschappen die als een gebrek dienen te worden beschouwd of is er wellicht sprake van een schade die het directe gevolg is van onderhoud en reiniging? Wij beantwoorden de schuldvraag onafhankelijk en zullen zo mogelijk een technisch advies formuleren, zodat partijen in de gelegenheid gesteld worden alsnog tot een oplossing van een geschil te kunnen komen.

Enkele van onze opdrachtgevers:

Logo_rechtspraak geschillencommissie SRK arag anker achmea das loyens en loeff offermans CNV

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Is de badkamer niet goed opgeleverd na de verbouwing en wilt u een klacht indienen? Dat kan bij Van Beek Expertise, wij zullen een onafhankelijke expertise uitvoeren die de schuldvraag zal beantwoorden. Vraag gelijk een vrijblijvende offerte aan of vul het formulier in om de officieel opdracht in te dienen. Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vraag? Neem dan telefonisch contact op via 0486-831713 of stuur een e-mail naar info@vanbeekexpertise.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Naast klachten over badkamers, behandelen we ook klachten over keukens en tuinen.

Offerte aanvragen Opdracht klacht-expertise