opdracht klacht-expertise / deskundigenonderzoek

Lees eerst zorgvuldig onze Algemene Voorwaarden.

OPDRACHT KLACHT-EXPERTISE / DESKUNDIGENONDERZOEK

Met het invullen van dit formulier geeft u Van Beek expertise opdracht om als deskundige op te treden in een lopend geschil. Na het verzenden van dit formulier ontvangt de opdrachtgever een kopie van het formulier in pdf via het opgegeven mailadres. Wij nemen de opdracht direct na ontvangst in behandeling en maken zo spoedig mogelijk een afspraak. Wanneer u opdrachtgever bent maar niet bij het onderzoek aanwezig zult zijn, houden wij u op de hoogte van het verloop van deze opdracht.
 • Gegevens opdrachtgever

 • Indien van toepassing
 • Indien geen referentie bekend, dan graag "0000" invoeren.
 • Indien u als jurist namens cliënt opdracht geeft voor het onderzoek, vernemen wij graag of u de expertise zou willen bijwonen. In dat geval verzoeken wij u tevens onderin bij opmerkingen eventuele verhinderdagen aan te geven. Wij houden hier dan rekening mee bij het maken van een afspraak met partijen.
 • Gegevens partij 1

 • S.v.p. naam en adresgegevens partij 1 alleen in te vullen indien naam en adres partij 1 niet gelijk zijn aan opdrachtgever
 • Gegevens partij 2 (wederpartij)

  S.v.p. naam en adresgegevens partij 2 alleen in te vullen indien naam en adres partij 2 niet gelijk zijn aan opdrachtgever
 • Indien u anders heeft geselecteerd, verzoeken wij u vriendelijk onderstaand het adres van de juiste expertiselocatie te vermelden.
 • Vriendelijk verzoeken wij u bij uw aanvraag zoveel mogelijk informatie te geven voor zover dat van belang is voor deze opdracht, zoals een kopie van de order of factuur, eventuele correspondentie tussen partijen, tijdslijn klachtverloop, foto's van de klacht, etc.
 • Hier kunt u eventuele op- en aanmerkingen plaatsen die van belang kunnen zijn voor het onderzoek of de opdracht. U kunt hier desgewenst ook aangeven of er eventuele voorkeuren zijn met betrekking tot een dag of dagen (en dagdeel) waarop de expertise kan worden ingepland. Eventuele geplande vakanties kunt u hier ook vermelden.