Werkzaam in heel Nederland | 0486831713 | info@vanbeekexpertise.nl
Home » Works » Massief houten vloeren en parketvloeren

Massief houten vloeren en parketvloeren Expertise | Overeenkomst en geschillen

Houten vloeren en parketvloeren zijn verkrijgbaar in enorm veel variaties. Wanneer alleen al wordt gekeken naar houtsoorten, sortering, afmetingen en de afwerking ervan. Wat wordt nu specifiek door de consument gekocht, wat zijn de daarbij behorende eigenschappen, wat zijn de wensen geweest van de consument bij de aanschaf van de vloer en is voldoende rekening gehouden met betrekking tot die wensen door zowel de consument als de vloerspecialist tijdens het aankooptraject. Wat is het verwachtingspatroon van de consument en in hoeverre komt deze overeen met de werkelijkheid. Een probleem waar zowel consumenten alsook vloerspecialisten vanzelfsprekend in het traject na aankoop in de praktijk helaas regelmatig mee worden geconfronteerd.

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling

De uiteindelijke verwerking van de vloer begint vanzelfsprekend bij de ondervloer, het controleren ervan, zo nodig aanpassen bijvoorbeeld door deze plaatselijk of geheel te egaliseren afhankelijk van hetgeen de specialist heeft aangetroffen en nodig acht om de vloer zonder risico op schades die achteraf in verband kunnen staan met die ondervloer, duurzaam en met een optimaal resultaat te kunnen verwerken.

Meningsverschillen in overeenkomsten omtrent houten vloeren en parketvloeren

Tenslotte is er dan nog de afwerking c.q. behandeling van de vloer. In sommige gevallen wordt de vloer kant en klaar geleverd en behoeft deze slechts onderhouden te worden. Het kan echter ook zo zijn dat de onbehandelde vloer wordt verwerkt waarna deze op verzoek van de consument in een specifieke afwerking wordt behandeld om hiermee het uiteindelijke eindresultaat te verkrijgen.

In alle facetten van het verwerken van de vloer kunnen problemen ontstaan die kunnen leiden tot  een teleurstellend  resultaat voor de eindgebruiker. Partijen kunnen hierover vervolgens met elkaar in gesprek treden teneinde na te gaan hoe eventueel tot een oplossing gekomen kan worden. Toch blijken veel problemen niet eenvoudig op te lossen te zijn danwel zal gegrepen moeten worden naar soms complexe, tijdrovende en kostbare oplossingen. De vraag die op dat moment vanzelfsprekend al snel op tafel komt zal dan zijn, “wie gaat dat betalen?”
Wanneer zowel de consument als vloerspecialist beiden van mening zijn dat hen niets te verwijten valt, blijft de oplossing een theoretisch verhaal waaraan geen verdere consequenties zullen worden verbonden tot het moment dat er duidelijkheid wordt verschaft omtrent de verantwoordelijkheid. Is er sprake van een causaal verband tussen schade en de wijze waarop de vloer werd verwerkt?

Houten vloeren en parketvloeren: technische advies en de oplossing van geschillen

Van Beek expertise verricht ondermeer expertises op het gebied van houten vloeren (zowel massief houten vloeren als parket vloeren). Onze expert is deskundig op het gebied van vloeren en zal met zijn kennis en expertise partijen onafhankelijk duidelijkheid kunnen verschaffen in de beantwoording van de schuldvraag. Juist de beantwoording daarvan vormt immers een belangrijke basis om de vraag met betrekking tot verantwoordelijkheid zuiver te kunnen beantwoorden. Vanzelfsprekend wordt voor zover daar sprake van is uitgegaan van eigenschappen en normen.

Daar waar sprake is van vastgelopen onderhandelingen tussen partijen kan echter desgewenst door de deskundige worden nagegaan of op basis van mediation alsnog tot een passende oplossing kan worden gekomen. Mediation is een wijze van geschilbeslechting die in veel gevallen de voorkeur geniet omdat partijen hierin een duidelijke rol spelen om gezamenlijk tot een oplossing te komen op een wijze waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Mocht mediation geen onderdeel uitmaken van de expertiseopdracht of mocht blijken dat een bemiddelingspoging niet zal leiden tot een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat, zullen wij slechts het onafhankelijk expertiserapport verstrekken aan de opdrachtgever.  Vervolgens zal moeten worden nagegaan of er een juridische vertaalslag van het rapport wordt gemaakt en zal een eventuele juridische procedure moeten worden gevolgd waarna een rechter een bindende uitspraak zal doen.

Formuleren van technische oplossingen van geschillen omtrent vloeren

Hoe dan is het de taak van de expert van Van Beek expertise om de beoordeling uit te voeren vanuit opgedane specifieke vakkennis, werkervaring en expertise inzicht te verschaffen in de feiten en omstandigheden. Wij formuleren indien mogelijk een eventuele technische oplossing voor de problematiek en zullen voor zover daar sprake van is een verantwoordelijke partij aanwijzen en het rapport vervolgens aan de opdrachtgever verstrekken. Wij benadrukken dat wij geen enkel belang hebben bij de uitkomst van het onderzoek. In die zin maakt het niet uit of wij het onderzoek in opdracht van de rechtbank, de advocatuur, een consument of een ondernemer uitvoeren. Onderaan de streep zal in alle gevallen eenzelfde oordeel worden opgetekend, ongeacht wie de opdracht tot het uitvoeren van de expertise heeft ingediend.

Interesse in expertise omtrent massief houten vloeren of parketvloeren?

Is er sprake van een geschil dat betrekking heeft op de levering en/of plaatsing van een massief houten vloer of parketvloer, dan kan een onafhankelijke expertise uitgevoerd door een van de experts van Van Beek expertise duidelijkheid verschaffen in de rechtspositie van partijen. Wij onderzoeken de schuldvraag en bieden partijen aan de hand van een zeer uitgebreid en overzichtelijk expertiserapport meer duidelijkheid. Neem contact op via 0486-8317136 of stuur een mail naar: info@vanbeekexpertise.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling

houten vloeren