Werkzaam in heel Nederland | 0486831713 (tel. bereikbaar ma-vrij van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 15:00 uur) | info@vanbeekexpertise.nl
Home » Bedrijf

Bedrijf

Van Beek expertise is een onafhankelijk expertise- en adviesbureau en is specialist op het gebied van de technische onafhankelijke beoordeling van klachten en geschillen die zijn ontstaan tussen consumenten en ondernemers, of tussen ondernemers onderling in Nederland.

Wij voeren hoofdzakelijk deskundigenonderzoeken uit op het gebied van :

  • meubelen
  • bedden
  • keukens
  • badkamers
  • vloeren waaronder massief hout, parket, laminaat, PVC, linoleum, marmoleum en kurk
  • woningtextiel
  • tuinen (groene sector)
  • aanverwante productgroepen

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling

Van Beek heeft zich gespecialiseerd in de beoordeling en behandeling van klachten en schades op de bovengenoemde expertisegebieden. Onze experts zijn ieder afzonderlijk deskundig op minimaal 1 of soms meerdere specifieke vakgebieden. Deskundigheid gaat verder dan een bepaalde opleiding. Juist de mix van opleiding, jarenlange werkervaring opgedaan binnen de branche waarin men deskundig is, relevante vakgerelateerde cursussen en trainingen en kennis van het vak van onafhankelijke (rechtbank) deskundige maakt onze experts uniek in hun soort. Een goede deskundige dient naast zijn kennis van zijn vakgebied op de hoogte te zijn van procedures die gelden binnen het vakgebied van deskundige.

 

Het vak van deskundige moet niet te lichtzinnig worden gezien. Men dient namelijk naast een bovengemiddelde vakkennis ook de eigenschappen te bezitten om gesprekken te leiden, procedures die gelden voor dergelijke onderzoeken juist op te volgen en ervoor zorg te dragen dat de belangen van betrokken partijen gelijktijdig behartigd worden. Immers is onafhankelijkheid het grootste speerpunt van een organisatie als de onze.

 

U kunt een beroep doen op onze deskundigheid als u op zoek bent naar een onafhankelijk vaktechnisch oordeel op een van de bovenstaande expertisegebieden. De deskundige van Van Beek expertise treedt hierbij op als onafhankelijk deskundige en geeft een duidelijk advies omtrent de schuldvraag en de technische kwaliteit van materialen en/of geeft inzicht in de eventuele normen die voor bepaalde zaken gelden. Tevens wordt nagegaan of een product of materiaal die eigenschappen bezit die een gebruiker hiervan redelijkerwijs zou mogen verwachten, het zogenoemde conformiteitsbeginsel. Wij weten als geen ander om te gaan met complexe service-, garantie- en schadekwesties. Bemiddeling kan desgewenst onderdeel uitmaken van de opdracht aan Van Beek expertise als onderdeel van de expertise.

 

Bij twijfel of Van Beek expertise in een bepaalde kwestie als expertisebureau kan worden ingeschakeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

Van Beek expertise levert haar dienstverlening op topniveau en behandelt inmiddels opdrachten voor vrijwel alle rechtsbijstandsverzekeraars, de advocatuur, rechtbanken, verzekeraars, detailhandel, fabrikanten, en andere partijen. Bent u geconfronteerd met een complexe servicekwestie of geschil met betrekking tot een van de genoemde vakgebieden dan stellen wij onze onafhankelijke deskundigheid en dienstverlening graag ter beschikking.