Werkzaam in heel Nederland en België | 0486831713 | info@vanbeekexpertise.nl
Home » Bemiddeling

Bemiddeling

In sommige gevallen ligt een eenvoudige oplossing van een geschil binnen handbereik. Zeker wanneer partijen tijdens een
onderzoek beiden aanwezig zijn, zien wij regelmatig mogelijkheden om partijen alsnog tot elkaar te brengen.

In de gevallen waar wij een mogelijke oplossing binnen handbereik zien is het mogelijk om onder onze leiding een schikkings-
overeenkomst op te stellen. In deze overeenkomst wordt omschreven op welke wijze partijen tot een oplossing van het geschil zullen komen, waarna beide partijen de overeenkomst voor akkoord ondertekenen. Het document dient te worden beschouwd als een bindende overeenkomst.

Met het overeenkomen van een schikking tussen partijen kan een langslepende afhandeling van een geschil worden voorkomen.
Het is ondanks de inzet en goede wil van partijen helaas niet altijd mogelijk om een schikking te treffen. Daar waar de standpunten van partijen te zeer uiteen liggen zal een juridische weg bewandeld moeten worden om na te gaan wie van de partijen in het gelijk gesteld dient te worden. Vanzelfsprekend dient het uitgebreide expertiserapport hierbij in de meeste gevallen als leidraad.

Offerte aanvragen Opdracht bemiddeling

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Het kan ook voor komen dat voorafgaande aan de expertise door partijen wordt overeengekomen dat de rapportage en eindconclusie van de expert van Van Beek expertise als bindend dient te worden beschouwd. Een dergelijke afspraak wordt in de meeste gevallen vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Ook voor wat betreft de betaling van onze kosten wordt over het algemeen in een dergelijke overeenkomst een duidelijke afspraak gemaakt. Zo kan bijvoorbeeld worden overeen gekomen dat de kosten van onze dienstverlening tussen partijen wordt gedeeld of kan worden overeen gekomen dat de kosten voor rekening komen van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. Uw juridisch adviseur kan u desgewenst informeren met betrekking tot dergelijke afspraken.