Werkzaam in heel Nederland | 0486831713 (tel. bereikbaar ma-vrij van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 15:00 uur) | info@vanbeekexpertise.nl
Home » Works » Laminaat vloeren

Uw laminaat vloer beschadigd?

Is uw laminaat vloer beschadigd bij het leggen of later in het gebruik, gaat de vloer kraken, beweegt deze te veel of worden delen zelfs tijdens belasting uit elkaar gelopen? Heel vervelend natuurlijk. Wanneer u klachten heeft over uw pas gelegde laminaat vloer en u komt er niet uit met de verkopende partij, kunt u een onafhankelijk expertise- en adviesbureau inschakelen. Van Beek Expertise is een expert op het gebied van het technisch beoordelen van klachten en geschillen die zijn ontstaan tussen consumenten en ondernemers. We treden op als onafhankelijk onderzoeker, buigen ons over de schuldvraag en komen tot een eerlijke conclusie.

Wanneer uw laminaat vloer is beschadigd en er krassen op bevinden, kunt u ons inschakelen. Dien een opdracht in voor een klacht-expertise / deskundigenonderzoek. Wilt u weten wat de kosten zullen zijn? Vraag dan eerst een vrijblijvende offerte aan.

Offerte aanvragen Opdracht klacht-expertise

Laminaat vloer die beschadigd is
Krassen op het laminaat dienen hersteld te worden

Problemen met laminaat vloeren

Laminaat vloeren zijn verkrijgbaar in vele variaties. Wat wordt nu specifiek door de consument gekocht en wat zijn de daarbij horende eigenschappen? Wat zijn de wensen geweest van de consument bij de aanschaf van de laminaat vloer en is voldoende rekening gehouden met die wensen door zowel de consument als de vloerspecialist tijdens het aankooptraject? Wat is het verwachtingspatroon van de consument en in hoeverre komt deze overeen met de werkelijkheid? Dit zijn vragen waar zowel consumenten als vloerspecialisten in het traject na aankoop in de praktijk helaas regelmatig mee worden geconfronteerd.

De uiteindelijke verwerking van de laminaat vloer begint vanzelfsprekend bij de ondervloer, het controleren ervan en zo nodig aanpassen. Bijvoorbeeld door deze plaatselijk of geheel te egaliseren. Afhankelijk van dat wat de specialist heeft aangetroffen en nodig acht om de laminaat vloer zonder risico op beschadigingen, die achteraf in verband kunnen staan met die ondervloer, duurzaam en met een optimaal resultaat te kunnen verwerken.

Geschil over de afwerking van de laminaatvloer

In alle facetten van het verwerken van de laminaatvloer kunnen problemen ontstaan die kunnen leiden tot een teleurstellend resultaat voor de eindgebruiker. Beschadigd laminaat herstellen is een vervelende klus. Partijen kunnen met elkaar in gesprek treden om na te gaan hoe eventueel tot een oplossing gekomen kan worden. Toch blijken veel problemen niet eenvoudig op te lossen zijn, dan zal gegrepen moeten worden naar soms complexe, tijdrovende en kostbare oplossingen. De vraag die op dat moment al snel op tafel komt, zal dan zijn: ‘Wie gaat het betalen?’.

Wie is er verantwoordelijk?

Wanneer zowel de consument als vloerspecialist beiden vinden dat hen niets te verwijten valt, blijft de oplossing een theoretisch verhaal waaraan geen verdere consequenties zullen worden verbonden tot het moment dat er duidelijkheid wordt verschaft over de verantwoordelijkheid. Is er sprake van een causaal verband tussen de krassen op het laminaat en de manier waarop de vloer is gelegd? Een onafhankelijke expert zal zich over deze vraag moeten buigen.

Technisch advies van een expert

We verrichten onder meer expertises op het gebied van laminaat vloeren en PVC vloeren. Onze expert is deskundig op het gebied van vloeren en zal met zijn kennis en expertise partijen onafhankelijk duidelijkheid kunnen verschaffen in de beantwoording van de schuldvraag. Juist de beantwoording daarvan vormt immers een belangrijke basis om de vraag over verantwoordelijkheid zuiver te kunnen beantwoorden. Vanzelfsprekend wordt voor zover daar sprake van is uitgegaan van eigenschappen en normen.

Mediation

Daar waar sprake is van vastgelopen onderhandelingen tussen partijen kan desgewenst door de deskundige worden nagegaan of op basis van mediation alsnog tot een passende oplossing kan worden gekomen. Mediation is een manier van geschilbeslechting die in veel gevallen de voorkeur geniet, omdat partijen hierin een duidelijke rol spelen om gezamenlijk tot een oplossing te komen op een manier waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Offerte aanvragen Opdracht klacht-expertise

Beschadigd laminaat moet u herstellen
Bij klachten over uw laminaat vloer, moet u direct in actie komen

Onafhankelijk expertiserapport

Mocht mediation geen onderdeel uitmaken van de expertiseopdracht of mocht blijken dat een bemiddelingspoging niet zal leiden tot een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat, zullen we alleen het onafhankelijk expertiserapport verstrekken aan de opdrachtgever. Vervolgens zal moeten worden nagegaan of er een juridische vertaalslag van het rapport wordt gemaakt en zal een eventuele juridische procedure moeten worden gevolgd waarna de rechter een bindende uitspraak zal doen.

Formuleren van een technische oplossing

Het is de taak van de expert om de beoordeling uit te voeren vanuit opgedane specifieke vakkennis, werkervaring en expertise inzicht te verschaffen in de feiten en omstandigheden. We formuleren als dat mogelijk is een eventuele technische oplossing voor de problematiek en zullen voor zover daar sprake van is een verantwoordelijke partij aanwijzen en het rapport vervolgens aan de opdrachtgever verstrekken.

We benadrukken dat we geen enkel belang hebben bij de uitkomst van het onderzoek. In die zin maakt het niet uit of we het onderzoek in opdracht van de rechtbank, de advocatuur, een consument of een ondernemer uitvoeren. Onderaan de streep zal in alle gevallen eenzelfde oordeel worden opgetekend, ongeacht wie de opdracht tot het uitvoeren van de expertise heeft ingediend. We behandelen ook klachten en conflicten over keukens, tuinen en badkamers.

Offerte aanvragen Opdracht klacht-expertise

Enkele van onze opdrachtgevers:

Logo_rechtspraak geschillencommissie SRK arag anker achmea das loyens en loeff offermans CNV

Uw laminaat vloer beschadigd? Dien een klacht-expertise opdracht in

Heeft u klachten, omdat uw laminaat vloer beschadigd is geraakt? Is het tot een geschil gekomen met de andere partij en lijkt een oplossing ver weg? Dan kan een onafhankelijke expertise, uitgevoerd door een van onze experts, duidelijkheid verschaffen in de rechtspositie van de partijen. We onderzoeken de schuldvraag en bieden partijen aan de hand van een zeer uitgebreid en overzichtelijk expertiserapport meer duidelijkheid. Neem telefonisch contact op via 0486-8317136, of stuur een e-mail naar info@vanbeekexpertise.nl. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.