Werkzaam in heel Nederland | 0486831713 (tel. bereikbaar ma-vrij van 09:00 – 12:00 en van 13:00 – 15:00 uur) | info@vanbeekexpertise.nl

Bedrijf

Privacyverklaring Van Beek expertise

 

Dit is de privacyverklaring van Van Beek expertise, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53606604. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Van Beek expertise door middel van de verwerkingen via onze website vanbeekexpertise.nl. Van Beek expertise respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Van Beek expertise.

 

Contactgegevens Van Beek expertise

 
Adres                     Kleine Graspeel 2, 5411 RA Zeeland (NB)
Telefoon                +31 (0)46 8500019
E-mail                    info@vanbeekexpertise.nl
Internet                  www.vanbeekexpertise.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 
Van Beek expertise verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt of een derde partij hiertoe heeft geautoriseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)

 

Verwerken van persoonsgegevens. Gebruik van onze diensten.

 
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Van Beek expertise, vragen we u persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Van Beek expertise. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, behalve wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Van Beek expertise. Van Beek expertise verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Van Beek expertise uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

 

Delen met anderen.

 
Van Beek expertise verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bewaartermijn.

 
Van Beek expertise bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Cookies.

 
De hierboven genoemde website maakt geen gebruik van cookies.

 

Wijzigingen.

 
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Beveiligen.

 
Van Beek expertise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Beek expertise maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Van Beek expertise.

 

Google Analytics

 
Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.