Schade-expertise

Van Beek expertise voert ook schade-expertises uit in opdracht van verzekeraars en volmachtkantoren. Het betreft dan de kleinere veelal herstelbare inboedel- en opstalschades.

Bij het opschalen van de schade gaan wij na hoe het beste tot afhandeling van de schade gekomen kan worden. Om na te gaan of er een reële mogelijkheid is om tot herstel van de schade te kunnen komen, is het van belang dat er een goede inschatting kan worden gemaakt van de technische mogelijkheden. Er zijn echter vanzelfsprekend ook schades waar een herstel geen optie is. Dit kan omdat de herstelkosten te hoog liggen of het maximaal te verwachten resultaat van het herstel naar verwachting onvoldoende zal zijn.

In het geval een schade niet te repareren is, stellen wij het schadebedrag vast. Van Beek expertise is 100% onafhankelijk, transparant en niet gebonden aan een specifiek herstelbedrijf. Het is voor ons wel van belang dat gewerkt wordt met een netwerk van de beste schadeherstellers. Wij selecteren deze
bedrijven op basis van vakbekwaamheid, ervaring, betrouwbaarheid en op basis van voorwaarden als tarieven schade-expertise
en garantie.

Wij houden de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden daarnaast kritisch in de gaten en laten ons voortdurend informeren op het gebied van de laatste en beste hersteltechnieken.

Een door Van Beek begeleide schadeclaim leidt vrijwel in alle gevallen tot een voor alle partijen zeer klantvriendelijke
en servicegerichte oplossing. Slechts de herstelbedrijven die net als Van Beek, service met een hoofdletter “S” schrijven voeren herstelwerkzaamheden in opdracht van Van Beek uit.

Wij nemen zoveel mogelijk de zorg omtrent de schadeafhandeling uit handen van zowel opdrachtgever als verzekerde
cq gedupeerde. De service-verlening is snel, professioneel en zeer klantgericht. Een door ons begeleide schadeafhandeling leidt tot een zeer grote klanttevredenheid!

 

Klik hier voor invullen opdrachtenformulier schade-expertise